home
 Home

Demonstratietweekamp

Vragen & antwoorden

De match Luteijn-Donner
Vragen & antwoorden

1. Wat is variable baseline chess?
Variable baseline chess is een vorm van schaken waarbij doorgaans alleen de pionnen op het bord staan. De onderste rijen zijn voor het begin van de partij nog leeg. Als de stukken symmetrisch opgesteld moeten worden, gebeurt dat aan de hand van loting. Het idee is al meer dan tweehonderd jaar oud.

2. Wat is Fischer Random Chess?
Bij Fischer Random Chess worden de witte en zwarte stukken symmetrisch tegenover elkaar geplaatst aan de hand van loting, met dien verstande dat de torens aan weerskanten van de koning moeten komen en de lopers op velden van ongelijke kleur. Na de rokade staan koning en toren op dezelfde velden als in het klassieke schaak. Het is de meest bekende vorm van variable baseline chess.

3. Wat is Basic Chess?
Basic Chess is een vorm van variable baseline chess zonder loting en met de torens reeds op de hoekvelden.

4. Wat zijn de bezwaren tegen loting?
Een lotingsprocedure betekent dat de spelers nog voor de eerste zet opgezadeld kunnen worden met een stelling die hun allebei niet bevalt. In Basic Chess worden de openingsmogelijkheden ook aanzienlijk uitgebreid, maar zonder dat de spelers een uiterst vervelende stelling krijgen opgedrongen.

5. Waarom zal openingskennis in Basic Chess nooit de verzadigingsgraad bereiken van de openingstheorie in het klassieke schaak?
De openingsmogelijkheden van het klassieke schaak hebben een zogeheten boomstructuur. Dat is ook het geval bij Basic Chess. De toename van het aantal openingsmogelijkheden in Basic Chess is zo groot dat Basic Chess bepaald niet als uitstel van executie mag worden beschouwd. Van alle speelbare mogelijkheden die zich aandienen kan een mens maar een zeer klein gedeelte onthouden.

6. Waarom staan de torens voor het begin van de partij al op de hoekvelden?
In andere versies van variable baseline chess, zoals Fischer Random Chess, is de rokade verworden tot een merkwaardig schouwspel, in Basic Chess is de klassieke, korte en lange rokade variabel gemaakt, meer niet. Daarom staan de torens reeds op de hoekvelden.

7. Waarom is het van belang dat de korte en lange rokade in Basic Chess variabel zijn?
Als beide koningen op de e-velden (e1 en e8) zouden staan, zouden de mogelijkheden van Basic Chess gehalveerd worden. Wanneer alleen de witte koning op het e-veld zou moeten staan, zou zwart positioneel bevoordeeld worden.

8. Waarom begint het spel met de opstelling van een willekeurig stuk en bijvoorbeeld niet met de opstelling van de koning?
Wanneer de stukken in een vaste volgorde op het bord geplaatst worden, bijvoorbeeld eerst de koning, dan de dame, de lopers en ten slotte de paarden, zou de variabiliteit sterk afnemen. De vraag bij welke zet een bepaald stuk op het bord gezet wordt, is strategisch van belang en maakt dan ook deel uit van Basic Chess.

9. Hoe kan Basic Chess worden ingevoerd?
Wat de invoering betreft zou je kunnen denken aan gemengde toernooien en competities waarin spelers die uitsluitend klassiek willen schaken, dit van tevoren aangeven, zodat hun tegenstanders klassieke openingen kunnen voorbereiden.

10. Waarom kan er met Basic Chess een brug worden geslagen naar het klassieke schaak en kan dat niet met variable baseline chess met loting?
Bij Basic Chess kunnen beide spelers nog altijd kiezen voor de klassieke opstelling. Juist vanwege de gedeeltelijke overlapping van Basic Chess en het klassieke schaak kan het onbekende gebied stap voor stap worden verkend. In variable baseline chess met loting is dit niet mogelijk, omdat beide spelers in de meeste gevallen een volstrekt onbekende beginopstelling krijgen voorgeschoteld. In die zin is Basic Chess te beschouwen als een uitbreiding, ja zelfs als een bescherming van het klassieke schaak.

Over de auteurs

Links

Contact